fbpx

Uważasz, że prawo do decydowania o sobie i o własnym życiu należy się wszystkim?

Nie chcesz, by o Twojej przyszłości i rodzinie, decydował za Ciebie ktoś inny?

Uważasz, że w XXI wieku czas, by nikt nie był torturowany i aby wszyscy byli traktowani równo?

Twoim zdaniem prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego to jedno z podstawowych praw każdego człowieka?

Jeśli tak, wspieraj nasz projekt!

Dlaczego legalna aborcja?
Bo aborcja była, jest i będzie, ale tylko legalna jest bezpieczna.


Bo mamy konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, a aborcja jest jednym z podstawowych zabiegów medycznych.

Bo chcemy, by Polska była nowoczesnym, troskliwym, europejskim państwem, które wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Bo dopóki w naszym państwie drastycznie ogranicza się dostęp do usług medycznych, dopóki jedynym wyjściem w chwili zagrożenia zdrowia, życia jest kosztowny wyjazd za granicę – dopóty nie ma mowy o prawdziwej demokracji.

Dlaczego bez kompromisów?
Bo elementarne prawa człowieka nie podlegają dyskusji.


Bo prawo do wolności wyboru i decydowania o własnym życiu nigdy nie powinno być kartą przetargową.

Skąd ta inicjatywa?
22 października 2020 r. działający nielegalnie polski "Trybunał Konstytucyjny" orzekł, że aborcja ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. Protesty obywatelek i obywateli Polski wstrzymały publikację "wyroku" na trzy miesiące. 27 stycznia 2021 r., nocą, oświadczenie pojawiło się jednak w Dzienniku Ustaw. Rząd – pod dyktando katolickich fundamentalistów, nie zważając na dramatyczną sytuację kraju w czasie pandemii – po raz kolejny zmusił ludzi do wyjścia na ulice.


Obywatelski projekt ustawy „Legalna aborcja. Bez kompromisów” to nasza odpowiedź na drastyczne zaostrzenie (i tak już dość mocno ograniczonego) prawa do aborcji w Polsce i na cyniczne ignorowanie podstawowych potrzeb społeczeństwa. Mamy prawo do legalnej, darmowej, bezpiecznej aborcji. Mamy prawo do godnego życia i szacunku – wszyscy, niezależnie od płci.

Nikt nie powinien być zmuszany do noszenia ciąży, w której nie chce być. Czas, by państwo dało osobom przerywającym ciążę należną im opiekę medyczną.

Co jest w obywatelskim projekcie ustawy
"Legalna aborcja. Bez kompromisów"?
Projekt ustawy przewiduje m.in. prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania bez podawania przyczyny dla każdej osoby w ciąży, a także: prawo do przerwania ciąży po upływie 12. tygodnia w przypadku wad płodu i kiedy ciąża jest następstwem czynu zabronionego. Po raz pierwszy zapis ma dekrymininalizować aborcję: osoby pomagające w aborcji nie podlegają karze. Ustawa zawiera także przepis o dodatkowym badaniu prenatalnym PAPPa.


W myśl projektu, świadczenie przerwania ciąży udzielane jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod, w tym metod farmakologicznych. Po raz pierwszy w ustawie pojawia się zapis o aborcji farmakologicznej.

W skrócie:
  • bezpieczna, darmowa aborcja do końca 12. tygodnia ciąży bez względu na powód

  • bezpieczna, darmowa aborcja po 12. tygodniu ciąży w przypadku wad płodu

  • bezpieczna, darmowa aborcja po 12. tygodniu, kiedy ciąża jest następstwem gwałtu

  • koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia

  • koniec z karaniem lekarzy i osób pomagających w aborcji

  • przepis o dodatkowym badaniu prenatalnym PAPPa
Poprzedni
Następny

Jak podpisać się pod projektem?

Każdy głos, każdy podpis ma znaczenie!

Podpisy może ZBIERAĆ każdy, również osoby niepełnoletnie. Wystarczy wydrukować kartę podpisów (karta musi być dokładnie wg. tego wzoru). 

Na karcie tej jest 10 miejsc, wystarczy się na niej podpisać, wypełniając czytelnie wszystkie dane (w adresie pamiętajcie o kodzie i miejscowości). Pozostałe miejsca można pozostawić puste, ale zachęcamy by zebrać podpisy wśród znajomych/rodziny.

Co jeszcze mogę zrobić?

Wspieraj naszą kampanię informacyjna Legalna Aborcja – jestem na TAK!

Pamiętaj, że podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy możesz zbierać tylko na tak przygotowanych listach, jak ta do pobrania z tej strony internetowej. Możesz to robić zawsze i wszędzie w miejscach publicznych, ale także we własnym domu lub w czasie wizyty u bliskich, znajomych, przy okazji spotkań z nimi.

Podczas zbiórki podpisów musisz mieć przy sobie:

Podpisy muszą być czytelne, złożone przez każdą osobę własnoręcznie obok jej danych: imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (zgodnego z tym w dowodzie tożsamości), numeru PESEL. W razie pomyłki nie należy nanosić poprawek! W takiej sytuacji najlepiej wykreślić wpis i nanieść go od początku w kolejnej rubryce.

Każda rubryka powinna być wypełniona.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Kiedy odbędzie się czytanie ustawy?

Kiedy odbędzie się czytanie ustawy?

Zgodnie z ustawą pierwsze czytanie musi odbyć się w ciągu 3 miesięcy od złożenia w Sejmie podpisów pod projektem. W naszym przypadku powinno zostać zorganizowane jeszcze przed wakacjami! Kiedy tylko poznamy dokładny termin poinformujemy Was.

Prawdopodobny termin to 8/9 lub 22/23 czerwca.

Kto tworzy komitet?

W skład Komitetu wchodzą:

Strajk Kobiet


Aborcyjny Dream Team

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Centrum Praw Kobiet

Kobiety W Sieci

Akcja Demokracja

posłanki Lewicy

posłanki Zielonych

Tworzenie ustaw to nasze konstytucyjne prawo!

Polska to Ty. Ja. My wszyscy. Na tym podwórku gospodarzymy razem – na tym polega demokracja. Dlatego, zgodnie z prawem, my także możemy tworzyć ustawy. Każdy projekt utworzony w ramach inicjatywy obywatelskiej musi poprzeć 100 000 osób z polskim obywatelstwem. Mamy „setkę” i co dalej? osoba sprawująca pełnomocnictwo Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wniesie do Marszałkini Sejmu projekt ustawy wraz z listami podpisów. Polskie prawo przewiduje na to trzy miesiące od dnia rejestracji Komitetu. Jeśli projekt zostanie wniesiony prawidłowo, Marszałkini skieruje go na pierwsze czytanie w Sejmie.

Wesprzyj nas

Nasze działania wymagają wiele pracy i zaangażowania. Uruchomiliśmy zbiórkę finansową, która wspiera nasze działania. Możesz również wpłacić datek bezpośrednio na nasz rachunek bankowy

Crowdfunding

Wpłać na zbiórce, którą zorganizowaliśmy na platformie:
POMAGAM.PL
https://pomagam.pl/legalnaaborcja

Przelew

Możesz również wysłać przelew na konto:
KIU Legalna Aborcja Bez Kompromisów
ul. Wiejska 16/40, 00-490 Warszawa
Konto: 68 1090 1870 0000 0001 4876 0418

Pytania i odpowiedzi

Projekt ustawy zakłada:

  • możliwość przerwania ciąży na NFZ do 12. tygodnia jej trwania bez pytania pacjentki o powód;
  • możliwość przerwania ciąży na NFZ po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy życie/zdrowie osoby w ciąży jest zagrożone:
  • ścisłe terminy udzielania świadczenia w postaci przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie ich udzielenia;
  • obowiązek dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce;
  • depenalizację aborcji, czyli uchylenie przepisów karnych przewidujących odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie aborcji / pomoc w aborcjach pozaustawowych;;
  • uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy/opinii lekarza (24 godziny na rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu dotyczącego odmowy aborcji);
  • rozszerzenie programu

Obecnie obowiązujące regulacje ograniczają osobom w ciąży prawo do decydowania o sobie, swoim ciele, życiu i przyszłości. Nie chronią przysługującej każdej osobie wolności do decydowania o swojej rozrodczości. Odbierają sprawczość dorosłym osobom i całym rodzinom. Dlatego wychodzimy z inicjatywą ustawodawczą, która ma zmienić tę sytuację i chronić prawo do wszystkich osób w ciąży decydowania o sobie. Oprócz tego naprawiamy dotychczasowe błędy systemowe, które z podtrzymywały fikcję prawną – niby aborcja w wyjątkowych sytuacjach była gwarantowana ustawowo, ale bardzo trudne było jej wyegzekwowanie. Wyrównujemy pozycję pacjentek w stosunku do wszechwładzy szpitali. Sprawiamy, że używanie klauzula sumienia nie będzie się odbywało kosztem pacjentek. 

Projekt zakłada możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia bez podawania przyczyny, a po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy życie/zdrowie osoby w ciąży jest zagrożone.

W porównaniu do pozostałych krajów Europy, Polska posiada jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących dostępu do aborcji. Najostrzejsze prawo w tym zakresie posiada Malta, gdzie obowiązuje całkowity prawny zakaz aborcji. Jednak przykładowo, w Czechach, Słowacji, Ukrainie, Litwie czy Austrii aborcja bez wskazania przyczyny dopuszczalna jest do 12. tygodnia ciąży, w Niemczech do 14. tygodnia, w Holandii i Wielkiej Brytanii – do 24. Proponowana w projekcie ustawy “Legalna Aborcja” dopuszczalność aborcji do 12. tygodnia w Polsce jest więc europejskim standardem.

Ustawa, poprzez ułatwienie dostępu do bezpiecznej i bezpłatnej aborcji do 12. tygodnia, daje kobietom i wszystkim osobom mogącym zajść w ciążę ochronę ich praw dotyczących rozrodczości oraz wolności do decydowania o sobie, swoim zdrowiu, ciele i przyszłości. Nasz projekt to także rozszerzenie podstawowego pakietu badań prenatalnych oraz nałożenie na szpitale obowiązków: rozpatrzenia skargi pacjenckiej w ciągu doby i zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce. Projekt “Legalna Aborcja” zakłada także zniesienie karalności za udzielanie pomocy przy aborcji, co sprawi, że będziemy mogły bez obaw i konsekwencji karnych wspierać bliskie nam osoby w aborcjach.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej “Legalna Aborcja. Bez Kompromisów” jest tworzony przez szeroką koalicję organizacji społecznych, którą wspierają polityczki. W skład komitetu wchodzą: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Kamila Ferenc), Strajk Kobiet (Marta Lempart, Bożena Przyłuska), Aborcyjny Dream Team (Karolina Więckiewicz i Natalia Broniarczyk), Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom (Aleksandra Knapik-Gauza), Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (Aleksandra Magryta), Centrum Praw Kobiet (Urszula Nowakowska), Kobiety w Sieci (Justyna Wydrzyńska), Akcja Demokracja (Karolina Skowron), Zieloni (Magdalena Gałkiewicz), posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Katarzyna Kretkowska.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza to głos obywateli i obywatelek – możemy go wyrazić zawsze, bez względu na to, kto ma większość w Sejmie. Zawiązanie komitetu i proces zbierania podpisów inicjują publiczną debatę na temat proponowanych przepisów, ale też szerzej: praw kobiet, praw człowieka, praw reprodukcyjnych czy pacjenckich. Zmiana świadomości społecznej w zakresie dostępu do aborcji jest ważna dla detabuizacji i destygmatyzacji aborcji.

Obywatelski projekt ustawy

Legalna aborcja. Bez kompromisów

Prawo wyboru TAK

Przymus rodzenia NIE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Więcej informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Skip to content